Piotr Popowski, Agnieszka Sawicka
Wybrane aspekty oddziaływania niepewności na decyzje inwestycyjne polskich przedsiębiorstw. Wyniki badania empirycznego

W niniejszym artykule zbadano wpływ nieodwracalności inwestycji oraz siły konkurencji na zależność pomiędzy inwestycjami a niepewnościš. W analizie empirycznej wykorzystano dane jednostkowe pochodzšce z badania ankietowego obejmujšcego ponad 800 polskich przedsiębiorstw niefinansowych, przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski w 2006 r.
Wykazano, że stopień odwracalności inwestycji wpływa na zależność pomiędzy niepewnościš a inwestycjami - gdy inwestycje sš nieodwracalne, wpływ niepewności na inwestycje staje się negatywny. Wpływ pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na siłę oddziaływania niepewności na inwestycje okazał się w badanej próbie statystycznie nieistotny.

Słowa kluczowe: inwestycje, niepewność, nieodwracalność

  Piotr Popowski, Agnieszka Sawicka - Wybrane aspekty oddziaływania niepewności na decyzje inwestycyjne polskich przedsiębiorstw. Wyniki badania empirycznego - plik pdf; (490 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję