Piotr Bańbuła
Opcje a oczekiwania rynku: estymacja i wykorzystanie implikowanych funkcji gęstości prawdopodobieństwa na polskim rynku walutowym

W artykule dokonano przeglądu metod estymacji funkcji gęstości prawdopodobieństwa (PDF) instrumentu bazowego na podstawie cen opcji przy założeniu neutralności wobec ryzyka. W analizie rynku EUR/PLN zastosowano metodę dwóch rozkładów logarytmicznonormalnych. Okazało się, że oszacowane PDF dostarczają więcej informacji o przyszłej zmienności niż zmienność historyczna, jednak ich zawartość informacyjna była bardzo zbliżona do oferowanej przez model Blacka- Scholesa. Brak jest silnych podstaw do użycia kontraktów opcyjnych jako instrumentu prognozującego przyszłe poziomy kursu EUR/PLN. Nie jest to jednak tożsame z niską zawartością informacyjną PDF, które mogą być użyte jako wskaźnik sytuacji na rynku. Elementy, które zasługują na pogłębioną analizę, to założenie o neutralności wobec ryzyka oraz wpływ metody estymacji na wyższe momenty implikowanych rozkładów prawdopodobieństwa.

Słowa kluczowe: kurs walutowy, funkcje gęstości prawdopodobieństwa, wycena opcji, oczekiwania rynku

  Piotr Bańbuła - Opcje a oczekiwania rynku: estymacja i wykorzystanie implikowanych funkcji gęstości prawdopodobieństwa na polskim rynku walutowym - plik pdf; (833 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję