Joanna Krasodomska
Ocena stanu przygotowania banków do wdrożenia Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej - przegląd wyników badań

W artykule zaprezentowano ocenę stanu przygotowania banków do wdrożenia Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej. Wykorzystano w tym celu wyniki badań przeprowadzonych przez KPMG, Financial Times Research Centre, Ernst & Young i Risk Magazine oraz PricewaterhouseCoopers. Dla pełniejszej prezentacji problemu uwzględniono również wyniki badań przeprowadzonych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, których celem było określenie wpływu nowych regulacji na wymogi kapitałowe banków (QIS 3 i QIS 5). Dane liczbowe przestawiono w artykule w przekroju regionalnym w podziale na świat, Europę Środkowo-Wschodnią i Polskę oraz w przekroju problemowym z wyróżnieniem stanu zaawansowania prac, deklarowanych metod pomiaru w odniesieniu do ryzyka kredytowego i operacyjnego oraz wysokości budżetu przeznaczonego na wdrożenie Nowej Umowy.

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa, badania

  Joanna Krasodomska, Ocena stanu przygotowania banków do wdrożenia Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej - przegląd wyników badań - plik pdf; (245 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję