Katarzyna Dmowska
Cyberbezpieczeństwo systemu płatniczego w nadzorze systemowym Narodowego Banku Polskiego
357
Jan Nokkala
Are large credit exposures a source of concentration risk?
375
Paweł Węgrzyn
Determinanty finansowania obligacjami banków w Polsce
399
MISCELLANEA
Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Magdalena Swacha-Lech, Łukasz Jurek
Intencje emerytalne w kontekście finansowych i pozafinansowych warunków pracy
421

„Bank i Kredyt” jest indeksowany w bazie

Scopus

Copyright © 1998-2022 Narodowy Bank Polski. All rights reserved.
This site uses cookies to ensure its more efficient operation.
To find out more about the cookie technology, please click here: NBP Privacy Policy »
In order to browse through the content, it is necessary to accept cookies from this site Accept