Ewa Stanisławska
Czy polscy konsumenci i analitycy bankowi uczą się prognozować inflację?

Celem artykułu jest sprawdzenie, czy proces formułowania oczekiwań inflacyjnych przez polskich konsumentów i analityków bankowych można opisać za pomocą adaptacyjnego uczenia się. Wyniki badania sugerują, że obie grupy podmiotów korygują swoje oczekiwania, gdy nowe informacje stają się dostępne. Ponadto wydaje się, że konsumenci i analitycy bankowi używają raczej prostych reguł uczenia się i nie zachodzą znaczne różnice w procesach uczenia się między tymi dwoma grupami podmiotów.

Słowa kluczowe: procesy adaptacyjnego uczenia się, oczekiwania inflacyjne

  Ewa Stanisławska - Czy polscy konsumenci i analitycy bankowi uczą się prognozować inflację? - plik pdf; (1,0 MB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję