Martin Mandel, Vladimír Tomsík
Podejście monetarne do kwestii inflacji. Model inflacji w małej, otwartej gospodarce i jego zastosowanie w Czechach w latach1996–2007

W niniejszej pracy poddano analizie związek pomiędzy agregatem pieniężnym M2 a inflacją w małej gospodarce o charakterze otwartym. W artykule szczegółowo omawia się związek między ekspansją pieniężną a inflacją, a także ramowy kontekst zmian szybkości dochodowego obiegu pieniądza. Autorzy opracowali model monetarny, poddając empirycznej weryfikacji związek pomiędzy agregatem pieniężnym M2 a ewolucją cen dóbr i usług handlowych i niehandlowych w Czechach w latach 1996–2007. Empiryczne wyniki tego modelu wskazują na znaczące oddziaływanie pieniądza na ewolucję cen dóbr i usług niehandlowych.

Słowa kluczowe: inflacja, model monetarny, polityka pieniężna, analiza kointegracji

  Martin Mandel, Vladimír Tomsík - Podejście monetarne do kwestii inflacji. Model inflacji w małej, otwartej gospodarce i jego zastosowanie w Czechach w latach1996-2007 - plik pdf; (411 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję