Tomasz Łyziak, Ewa Stanisławska
Oczekiwania inflacyjne konsumentów w Europie - analiza porównawcza

Celem pracy jest przeanalizowanie wybranych cech oczekiwań inflacyjnych konsumentów w krajach europejskich. Po dokonaniu oceny wiarygodności różnych ankietowych miar oczekiwań inflacyjnych, wskaźniki uznane za wiarygodne zostały wykorzystane do przetestowania trzech cech oczekiwań inflacyjnych, tj. ich własności prognostycznych, przyczynowości między oczekiwaniami i przyszłą inflacją i długookresowej zależności między przyszłą inflacją a oczekiwaniami. Własności prognostyczne skwantyfikowanych miar oczekiwań inflacyjnych są raczej słabe, podobne do prognoz naiwnych. Pomimo, iż miary te są obciążonymi predykatorami przyszłej inflacji, istnieje przyczynowość między przyszłą inflacją a bieżącymi oczekiwaniami. Wyniki naszej analizy mogą być użyteczne przy wyborze miar oczekiwań inflacyjnych o stosunkowo największej zawartości informacyjnej istotnej przy prowadzeniu polityki pieniężnej.Słowa kluczowe: oczekiwania inflacyjne, ankiety, racjonalność

  Tomasz Łyziak, Ewa Stanisławska - Oczekiwania inflacyjne konsumentów w Europie - analiza porównawcza - plik pdf; (240 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję