Adam Koronowski
Niepewność skutków a decyzja o przystąpieniu do strefy euro

Artykuł poświęcony jest analizie możliwości zestawienia bilansu korzyści i kosztów wynikających z przyjęcia euro. W tym celu przeprowadzono krytyczny przegląd zgłaszanych w literaturze kosztów i korzyści ze wspólnego pieniądza, a następnie dokonano oceny przydatności teorii optymalnego obszaru walutowego. W obu przypadkach wnioski wskazują na niemożność oceny skutków przystąpienia do unii monetarnej przy wykorzystaniu dostępnej teorii. Również analiza doświadczenia strefy euro nie pozwala na sformułowanie jednoznacznych wniosków.

Powyższe spostrzeżenia stanowią kontekst formułowania strategii przystępowania Polski do strefy euro rozumianej nie tylko jako sposób na spełnienie formalnych kryteriów pozwalających wprowadzić wspólną walutę, ale także jako sposób racjonalnego działania w warunkach niepewności, które sprawi, że wspólna waluta - gdy już zostanie przyjęta – nie stanie się źródłem napięć i kosztów w polskiej gospodarce.Słowa kluczowe: unia monetarna, kurs walutowy, cykl koniunkturalny

  Adam Koronowski - Niepewność skutków a decyzja o przystąpieniu do strefy euro - plik pdf; (149 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję