Marcin Staszewski
Efekt dyspozycji na rynku IPO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Niniejsza praca bada zachowanie inwestorów w sytuacji odnoszenia zysków oraz ponoszenia strat z poczynionych inwestycji. Przeprowadzone badanie wykazało występowanie efektu dyspozycji dla inwestycji w pierwsze oferty pierwotne w latach 2006-2007. Statystycznie istotna różnica pomiędzy proporcją zrealizowanych zysków a proporcją zrealizowanych strat występowała także dla spółek o małej kapitalizacji, utrzymywała się także w krótkim okresie po debiucie (19 dni). Silny efekt dyspozycji występował dla inwestorów z najniższymi wartościowo zapisami, natomiast badanie w grupie inwestorów ze złożonymi zapisami o wartości od 25 tys. PLN do 100 tys. PLN udowodniło występowanie tzw. odwrotnego efektu dyspozycji. Analiza zachowań inwestorów oraz osiągnięte przez nich stopy zwrotu świadczą, iż efekt dyspozycji jest odpowiedzialny za gorsze stopy zwrotu z inwestycji.

Słowa kluczowe: efekt dyspozycji, proporcja zrealizowanych zysków, proporcja zrealizowanych start, teoria perspektywy, pierwsza oferta publiczna

  Marcin Staszewski - Efekt dyspozycji na rynku IPO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - plik pdf; (181 KB)



Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję