Jerzy Rembeza, Grzegorz Przekota
Wpływ stóp procentowych na wartość indeksu giełdowego WIG

W opracowaniu omówiono problem określenia kierunku i siły oddziaływania rynku pieniężnego i kapitałowego w Polsce. Powiązania pomiędzy tymi rynkami badano na podstawie krótkookresowych stóp procentowych yield to maturity dla instrumentów 1-dniowych, stopy referencyjnej oraz wartości indeksu giełdowego WIG. W analizach wykorzystano notowania za lata 2001–2006, a metody badawcze obejmowały test przyczynowości Grangera, model VAR, funkcję odpowiedzi na impuls oraz dekompozycję wariancji błędu prognozy. Przeprowadzone analizy wskazują na złożony charakter powiązań pomiędzy cenami akcji a stopami procentowymi. Stwierdzono słabą tendencję do wpływu stóp procentowych na ceny akcji. Wynik ten może być tłumaczony dwojako: zmiany stóp procentowych mogą być antycypowane przez uczestników rynku lub występuje efekt tłumienia reakcji o charakterze ujemnym oraz dodatnim.

Słowa kluczowe: rynek finansowy, stopy procentowe, indeks giełdowy, przyczynowość

  Jerzy Rembeza, Grzegorz Przekota
Wpływ stóp procentowych na wartość indeksu giełdowego WIG
- plik pdf; (403 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję