Jacek Łaszek, Marta Widłak
Badanie cen na rynku mieszkań prywatnych zamieszkałych przez właściciela z perspektywy banku centralnego

Monitoring sektora mieszkań zamieszkałych przez właściciela i prowadzona na tej podstawie polityka gospodarcza są istotnymi warunkami stabilności sektora finansowego i równowagi ekonomicznej. Znaczną część związanej z tym odpowiedzialności ponosi bank centralny, ze względu na silną reakcję sektora na zmiany stóp procentowych. Pomiar poziomu i dynamiki cen mieszkań jest złożony z powodu charakteru rynków, specyficznych cech mieszkania oraz dostępu do danych. Problemy te są różnie rozwiązywane w poszczególnych krajach, choć w ostatnich latach przeważa stosowanie metod hedonicznych. Ceny na rynku mieszkań próbuje się też włączyć do ogólnych miar inflacji, jednak dotychczas stosowane metody nie dają zadowalających wyników. W Polsce pomimo występowania zjawiska baniek cenowych oraz rosnącego znaczenia kredytów hipotecznych badania te znajdują się we wstępnej fazie.

Słowa kluczowe: indeks cen mieszkań, metody pomiaru cen mieszkań, polityka monetarna, ceny mieszkań w HICP i CPI

  Jacek Łaszek, Marta Widłak
Badanie cen na rynku mieszkań prywatnych zamieszkałych przez właściciela z perspektywy banku centralnego
- plik pdf; (1,2 MB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję