Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska
Polski handel z zagranicą w latach 1994-2006

W poniższym artykule analizujemy zmiany w polskim handlu z zagranicą w latach 1994-2006. Przedstawiamy zmiany, które nastąpiły zarówno w wolumenie polskiego handlu, jak i w jego strukturze rzeczowej oraz geograficznej. Szczególnie dużo miejsca poświęcamy analizie polskiego handlu ze Wspólnotą Europejską (WE), gdyż jest to najważniejszy partner handlowy Polski. Analizę wymiany towarowej poprzedzamy krótkim opisem polskiej wymiany towarowej z zagranicą przed analizowanym okresem oraz omówieniem przebiegu liberalizacji polskiego handlu z zagranicą w ramach transformacji systemowej. Ze względu na odmienny kierunek i wielkość zmian osobno analizujemy polski eksport i import. Po analizie zmian polskiego eksportu i importu w latach 1994–2006 przedstawiamy ewolucję bilansu handlowego w tym okresie.

Słowa kluczowe: handel międzynarodowy, eksport, import, saldo bilansu handlowego

  Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska
Polski handel z zagranicą w latach 1994-2006
- plik pdf; (623 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję