Michał Cierkoński
Adaptacyjne uczenie się a modelowanie i ocena polityki pieniężnej

W artykule omówiono zastosowanie technik badawczych wykorzystujących współczesną wersję założenia o ograniczonej racjonalności do standardowego modelu makroekonomicznego szkoły nowego keynesizmu. W podejściu tym realistycznie osłabia się hipotezę racjonalnych oczekiwań na rzecz założenia adaptacyjnego uczenia się przez uczestników życia gospodarczego jako sposobu na określenie przyszłych warunków gospodarowania. W artykule omówiono zalety i silne strony tego podejścia, jak też jego ograniczenia. Zastosowanie podejścia wykorzystującego adaptacyjne uczenie się publiczności pozwala na przekonujące i zgodne ze standardami metodologicznymi uzasadnienie zwiększania przejrzystości i wiarygodności prowadzonej polityki pieniężnej. W tym celu wykorzystuje się współczesne analizy polityki pieniężnej, zorientowane na maksymalizację dobrobytu poprzez optymalną stabilizację makroekonomiczną.

Słowa kluczowe: adaptacyjne uczenie się, reguły polityki pieniężnej, ocena polityki pieniężnej

  Michał Cierkoński - Adaptacyjne uczenie się a modelowanie i ocena polityki pieniężnej - plik pdf; (1,3 MB)



Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję