Agnieszka Cenkier
Partnerstwo publiczno-prywatne - dlaczego warto zabiegać o jego rozwój

Partnerstwo publiczno-prywatne, jako jedna z metod wykonywania zadań publicznych, wiąże się z możliwością uzyskania w wyniku realizacji danego przedsięwzięcia korzyści dla interesu publicznego przewyższających korzyści możliwe do uzyskania w przypadku realizacji tego przedsięwzięcia w inny sposób. źródłem tych korzyści jest udział w partnerstwie publiczno-prywatnym sektora prywatnego - z jego kapitałem, wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem. Warunkiem koniecznym ich uzyskania jest odpowiedni (optymalny) podział ryzyka przedsięwzięcia między sektor publiczny a inwestorów prywatnych, zgodny z ich przygotowaniem do kontrolowania określonych rodzajów ryzyka. Value for money pozwala zmierzyć korzyści wynikające z realizacji projektu w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego i ocenić zasadność jego zastosowania.

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, podział ryzyka w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego, value for money

  Agnieszka Cenkier - Partnerstwo publiczno-prywatne - dlaczego warto zabiegać o jego rozwój - plik pdf; (288 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję