Grzegorz Wójtowicz
Pochodzenie i historia polskiego pieniądza. Część II

Artykuł przedstawia historię monetarną Polski po 1795 r. W okresie porozbiorowym ziemie polskie włączone do obcych organizmów państwowych ostatecznie znalazły się pod panowaniem systemów pieniężnych państw zaborczych. Odrodzenie państwa w 1918 r. rozpoczęło trudny okres dla pieniądza. Kres ówczesnej hiperinflacji położyła reforma walutowa w 1924 r. Wprowadzony wówczas złoty przetrwał do wybuchu drugiej wojny światowej. Po wojnie degradacja pieniądza w gospodarce socjalistycznej sprowadziła złotego do roli skromnego pośrednika w codziennej wymianie. Proces reanimacji narodowego pieniądza rozpoczął się w 1990 r. Niemałym kosztem została przywrócona pozycja złotego jako pieniądza solidnego, który znowu budzi zaufanie.

Słowa kluczowe: Polska, system waluty złotej, marka polska, złoty, inflacja, polityka pieniężna.

  Grzegorz Wójtowicz, Pochodzenie i historia polskiego pieniądza. Część II - plik pdf; (214 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję