Ewa Szafarczyk
Wpływ limitów i ograniczeń inwestycyjnych na efektywność zarządzania portfelem

Zarządzanie ryzykiem finansowym, którego podstawą jest system limitów i ograniczeń inwestycyjnych, jest jednym z kluczowych elementów aktywnego zarządzania portfelem. Ryzyko powinno być jednak postrzegane jako szczególne źródło dochodowości, efektywnie wykorzystywane w celu jej maksymalizacji. Zarządzanie ryzykiem nie ma więc na celu jego eliminacji, ale określenie akceptowanego poziomu i źródeł. Służy temu m.in. ewolucja metod pomiaru ekspozycji na ryzyko finansowe, a także scentralizowane podejście do zarządzania ryzykiem. System limitów ograniczający potencjalne straty, będące wynikiem błędnych prognoz rynkowych lub niewłaściwej oceny ryzyka i zarządzania nim, musi być określony efektywnie i powodować jedynie skrócenie granicy efektywności, nie prowadząc do jej obniżenia. Nie może przyczyniać się do nieuzasadnionej koncentracji ryzyka. Podstawą systemu limitów powinno być precyzyjne zdefiniowanie akceptowanego poziomu ryzyka całego portfela, odpowiadającego celowi przyjętej strategii inwestycyjnej.

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, aktywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, limity inwestycyjne.

  Ewa Szafarczyk, Wpływ limitów i ograniczeń inwestycyjnych na efektywność zarządzania portfelem - plik pdf; (287 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję