Małgorzata Pawłowska, Piotr Popowski, Agnieszka Sawicka, Izabela Tymoczko
Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsiębiorstw niefinansowych - wyniki empiryczne

Obecnie w literaturze ekonomicznej istnieje wiele opracowań analizujących zmiany zapasów w gospodarkach rozwiniętych, natomiast liczba pozycji literatury dotyczącej zmian zapasów w polskiej gospodarce jest niewielka. Niniejszy artykuł jest próbą szerokiej analizy zmian zapasów w polskiej gospodarce i porusza zarówno makroekonomiczny, jak i mikroekonomiczny aspekt tego zagadnienia. Zaprezentowane wyniki badania zmian zapasów w ujęciu makroekonomicznym wykazały procykliczność zapasów. Na podstawie rezultatów badania determinant zmian zapasów w ujęciu mikroekonomicznym stwierdzono większą zmienność zapasów niż przychodów ze sprzedaży (accelerator effect). Wykazano ponadto istnienie zjawiska przetrzymywania zapasów w celu uzyskania korzyści finansowych (holding gains) oraz występowanie zjawiska ograniczenia w finansowaniu firm (finance constraints), głównie małych firm. Analiza empiryczna opracowania opiera się na danych jednostkowych przedsiębiorstw ze sprawozdań finansowych F01 GUS oraz na danych z badań ankietowych realizowanych przez NBP.

Słowa kluczowe: cykl koniunkturalny, analiza panelowa, zapasy firm, ograniczenia w finansowaniu firm.

  Małgorzata Pawłowska, Piotr Popowski, Agnieszka Sawicka, Izabela Tymoczko, Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsiębiorstw niefinansowych - wyniki empiryczne - plik pdf; (413 KB)Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję