Cezary Wójcik
źródła zmian cen relatywnych i dynamiki realnego kursu walutowego - przegląd badań teoretycznych

Artykuł zawiera przegląd głównych rozważań teoretycznych na temat źródeł zmian cen relatywnych i dynamiki realnego kursu walutowego w krajach transformowanych, objętych procesem doganiania (catching-up). Szczegółowo zaprezentowano w nim najważniejsze hipotezy pojawiające się w dyskusji na ten temat. W pierwszej kolejności przedstawiono te, które doszukują się determinant realnych kursów walutowych w podażowej stronie gospodarki. Następnie zaprezentowano te, które zwracają uwagę na mechanizmy efektów popytowych. Na koniec podjęty został problem reputacji władz monetarnych w kontekście procesów inflacyjnych. W pracy zwrócono uwagę - co jest szczególnie istotne w kontekście odpowiedniego kształtowania polityki kursowej w wymiarze praktycznym ? na znaczną różnorodność potencjalnych źródeł i ekonomicznych konsekwencji aprecjacji walut w krajach objętych procesem catching-up.


Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję