Helena Wasilewska, Jarosław Pleskot
Wybrane elementy analizy fundamentalnej na przykładzie banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

W artykule przedstawiono dwa kluczowe elementy analizy fundamentalnej: selekcję najlepszych spółek z branży jako inwestycji giełdowej oraz wycenę wartości akcji.

Syntetyczny wskaźnik oceny banków, tzw. taksonomiczna miara atrakcyjności, posłużyła do wyboru najlepszych banków spośród notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Akcje najwyżej ocenianego banku, tj. Banku Przemysłowo-Handlowego SA, oszacowano kilkoma metodami i porównano z kursem giełdowym akcji tego banku.

Weryfikacja metody analizy fundamentalnej na przykładzie sektora bankowego wskazuje na jej skuteczność w przewidywaniu kursów akcji na giełdzie, jeśli nie występuje na niej bessa.

Stosowanie tej metody w praktyce na podstawie publikowanych sprawozdań finansowych i innych dostępnych informacji wymaga przyjmowania wielu założeń upraszczających.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję