Olga Szczepańska
Operacje otwartego rynku jako ekement systemu operacyjnego EBC i banków centralnych w krajach kandydujących do Unii Europejskiej

Głównym elementem instrumentarium EBC są operacje otwartego rynku. W artykule zaprezentowano funkcjonowanie operacji otwartego rynku w Eurosystemie oraz w wybranych krajach kandydujących (Czechy, Węgry i Polska), wskazując na podstawowe obszary wymaganej harmonizacji.

Okres przedakcesyjny, jak również członkostwo w Unii Europejskiej nie nakładają na banki centralne obowiązku pełnej harmonizacji instrumentów. Jednak działania dostosowawcze w zakresie procedur i technicznych parametrów dla poszczególnych instrumentów muszą być odpowiednio wcześniej finalizowane, tak aby w momencie wejścia do obszaru euro narodowe banki centralne i krajowe banki komercyjne mogły sprawnie włączyć się w nurt wspólnej polityki pieniężnej Eurosystemu.

W krajach kandydujących do Unii przeważa stanowisko, że konsekwencją przyjęcia do UE powinno być możliwie szybkie wejście do strefy euro (najwcześniej po 2 latach od akcesji do UE). Większość banków centralnych już rozpoczęła przygotowania do członkostwa. Działania te dotyczą zarówno dążeń do spełnienia makroekonomicznych kryteriów z Maastricht, jak i harmonizacji na płaszczyźnie operacyjnej - dotyczącej dostosowań instrumentów polityki pieniężnej.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję