Rozalia Grynis
Obligacje komunalne - efektywny instrument finansowy czy promocja miasta

W artykule przedstawiono cel emisji obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Samorządy coraz częściej korzystają z tego instrumentu rynku kapitałowego na sfinansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach swoich zdolności kredytowych. Artykuł wskazuje dopuszczalne limity zadłużania jednostek samorządu terytorialnego oraz charakteryzuje obligacje jako papiery wartościowe. Dokonuje podziału obligacji, biorąc za podstawę różne kryteria.

Ponadto w artykule scharakteryzowano emisję obligacji w trybie emisji zamkniętej, jak również w trybie subskrypcji publicznej, dopuszczonych do obrotu publicznego. Z dokonanego porównania można wnioskować, który tryb emisyjny jest bardziej korzystny finansowo dla samorządu.

W artykule przeprowadzono również analizę finansową kosztów obsługi obligacji komunalnych skierowanych do indywidualnych adresatów w liczbie nie mniejszej ni 300 osób oraz kosztów obsługi kredytu oferowanego przez banki jednostkom samorządu terytorialnego. Z przeprowadzonej analizy można wywnioskować, że koszty emisji obligacji są wyższe niż koszty obsługi kredytu.

W podsumowaniu artykułu autorka stwierdza, że obligacje komunalne nie są najbardziej efektywnym instrumentem finansowym rynku kapitałowego, natomiast pełnią istotną dla samorządów funkcję promocyjną, wykorzystywaną do pozyskania inwestorów krajowych i zagranicznych.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję