Tatiana Fic
Bąble spekulacyjne kursu złotego

Globalizacja rynków finansowych w połączeniu z liberalizacją przepływów kapitałowych oraz szybkim rozwojem instrumentów pochodnych sprawia, że kursy walut, w tym kurs złotego, stają się przedmiotem działalności spekulacyjnej. W efekcie może to prowadzić do powstawania tzw. bąbli spekulacyjnych kursu. Przez pojęcie bąbla spekulacyjnego należałoby rozumieć różnicę między poziomem kursu, odpowiadającym aktualnej sytuacji makroekonomicznej, a poziomem kursu, będącym wynikiem operacji spekulacyjnych, tzn. działań uczestników rynku zorientowanych na sztuczne wzmocnienie lub osłabienie waluty. Ze względu na złożoność procesów opisujących zachowanie kursów walutowych konstruowanie modeli bąbli spekulacyjnych okazuje się szczególnie kłopotliwa. W przeprowadzonej analizie wykorzystane zostały modele przełącznikowe (ang. regime-switching models), gdyż jako modele o zmiennych parametrach pozwalają one na elastyczne modelowanie zmian dynamiki kursu. Badanie przeprowadzono w trzech etapach. Najpierw zanalizowano zachowanie kursu złotego w kontekście tzw. long swings (okresów utrzymującej się aprecjacji i deprecjacji kursu). Następnie zweryfikowana została hipoteza nieubezpieczonego parytetu stóp procentowych. W dalszej kolejności skonstruowano model ekonometryczny, umożliwiający identyfikację ewentualnego bąbla kursu złoty/euro - w badaniu uwzględniono rentowności obligacji, premię za ryzyko oraz kurs terminowy. Z przeprowadzonego badania wynika, że kurs złotego charakteryzują przeplatające się okresy aprecjacji i deprecjacji, jednak czas ich trwania jest zróżnicowany. Hipoteza nieubezpieczonego parytetu stóp procentowych nie została potwierdzona empirycznie. Wyróżniono okresy, w których zachowanie kursu złotego mogło być związane z operacjami spekulacyjnymi i świadczyć o występowaniu bąbla.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję