Waldemar Aspadarec
Tendencje konsolidacyjne i wyzwania przed polskim rynkiem kapitałowym w perspektywie integracji z rynkiem europejskim

W artykule przedstawiono rolę centralnych instytucji rynków kapitałowych w świetle procesów integracji. Procesy konsolidacji rynków i nadzorujących je instytucji nie przebiegają bezkolizyjnie. W znacznej mierze wynika to stąd, że niektóre z nich mają trudności z zaakceptowaniem zachodzących zmian. W ostatnich latach zawarto wiele porozumień, umów o współpracy. Nieuniknione wydaje się powstanie paneuropejskiego rynku. Dlatego też w artykule przedstawiono kierunki działania instytucji nadzorujących rynki kapitałowe i ostatnie inicjatywy w zakresie ich rozwoju. Wskazano wyzwania i zagrożenia dla rozwoju rynków kapitałowych. Omówiono także kierunki międzynarodowej współpracy KPWiG oraz działania tej instytucji, dostosowujące polskie regulacje rynku kapitałowego do dyrektyw Unii Europejskiej.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję