BANK I KREDYT - nr 11-12/2001

Ricardo Hausmann
Polska droga do euro: Ameryka Łacińska patrzy z zazdrością

Daniel Gros
Przyszłość złotego - między euro a walutą gospodarki wschodzącej

Fabrizio Coricelli
Systemy kursowe przy dochodzeniu do UGW: niektóre argumenty na rzecz wczesnego wprowadzenia euro

Stanisław Gomułka
Polska droga do euro - przegląd opcji

Andrzej Bratkowski, Jacek Rostowski
Dlaczego jednostrona euroizacja ma sens w przypadku Polski i (niektórych) innych krajów kandydujących

Karol Lutkowski
Globalizacja a dylematy polityki pieniężnej: w poszukiwaniu optymalnej strategii na drodze do euro

Edmund Pietrzak
Kiedy euro zastąpi złotego?

Konrad Szeląg
Proces etapowego dochodzenia Polski do euro

Cezary Wójcik
Czy jednostronna euroizacja w Polsce jest właściwą drogą do osiągnięcia integracji monetarnej z UGW?

Gabriel Fagan
Źródła dywergencji inflacyjnych w krajach strefy euro

Reiner Koenig
Czy kryteria z Maastricht powinny zostać zmodyfikowane?

Witold M. Orłowski
Możliwość spełnienia przez Polskę kryteriów konwergencji EMU

Franz Schardax
Konwergencja realna, realne kursy walutowe i inflacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Krzysztof Marczewski
Efekt Balassy-Samuelsona a sektor realny w Polsce

Andras Simon
Konwergencja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a euro

Gabriel Gloecker
Polityka fiskalna w Unii Europejskiej i jej kształtowanie się na podstawie reguł

Hugo Frey Jensen
Koszty i korzyści płynące z mechanizmu kursowego ERM II: doświadczenia duńskie

Marek Góra
Konsekwencje uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej dla polskiego ryku pracy

Jakub Borowski
Podatność Polski na szoki asymetryczne a proces akcesji do Unii Gospodarczej i Walutowej

Dobiesław Tymoczko
Renta mennicza po akcesji do Unii Gospodarczej i Walutowej - korzyści czy koszty?

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję