Wojciech Rogowski
Konkurencja na rynku usług bankowych

Celem opracowania było określenie struktury wybranych rynków usług bankowych za pomocą metody wskaźnikowej koncentracji, zmian stopnia koncentracji tych rynków w latach 90. na tle koncentracji zagranicznych systemów bankowych.

Wyniki obliczeń stopnia koncentracji z wykorzystaniem klasycznego wskaźnika concetration ratio (CR) oraz indeksu przeciętnej koncentracji na rynku Herfindahla-Hirschmana (Index HH), wskazują na wzrost konkurencji w dekadzie lat 90. Analizy dokonano dla głównych rynków usług bankowych świadczonych przez polski banki - rynku depozytów od podmiotów niefinansowych i sektora budżetowego oraz pożyczek dla tych podmiotów.

Odniesienie wyników polskiego sektora bankowego do stopnia koncentracji występującego na rynkach krajów Unii Europejskiej wskazuje na istniejący potencjał dalszej koncentracji i wzrostu siły rynkowej największych banków. Intencją autora było również, że koncentracja dokonująca się na rynku usług finansowych może mieć swoje implikacje dla stabilności i efektywności systemu finansowego.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję