Michał Kruszka
Regulacja międzynarodowego przepływu usług bankowych w myśl zasad Światowej Organizacji Handlu

Światowa Organizacja Handlu jest najmłodszą organizacją międzynarodową o zasięgu globalnym. Jej podstawowym celem jest znoszenie ograniczeń w przepływie dóbr i usług. Pragnąc urzeczywistnić ten zamiar, członkowie WTO podpisali również Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS). Traktat ten jest pierwszym wielostronnym porozumieniem, które ustanawia zasady swobody w międzynarodowym świadczeniu usług, obejmując swoimi normami również działalność bankową.

Podstawowym celem artykułu było przedstawienie generalnych reguł, na których bazuje GATS, oraz szczegółowych zapisów dotyczących wyłącznie usług bankowych. Klauzula największego uprzywilejowania oraz narodowe traktowanie zagranicznych usługodawców i ich oferty to fundamenty GATS. Państwa, które zaakceptowały postanowienia Układu ogólnego, deklarują tym samym gotowość uczestnictwa w nieskrępowanym przepływie usług, co stwarza możliwość powstania światowego rynku, obejmującego także sferę bankowości.

Polska, z uwagi na członkostwo w WTO, również jest stroną GATS. Złożoną przez nasz kraj listę szczegółowych zobowiązań GATS należy uznać za dosyć liberalną. Objęła ona bowiem większość podstawowych usług bankowych, a wprowadzone ograniczenia w dostępie do rynku wewnętrznego są dosyć nieliczne. Oznacza to gotowość dopuszczenia w Polsce międzynarodowej konkurencji, a jednocześnie jest zgodne z tendencją globalizacyjną, która zasadza się na usuwaniu barier w handlu światowym.


Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję