Ryszard Wierzba
Problemy opodatkowania dochodów ludności z oszczędności w Unii Europejskiej - wskazania dla Polski

Zgodnie z zasadą sprawiedliwości podatkowej, dochody ludności uzyskiwane z oszczędności powinny być opodatkowane podobnie jak dochody z innych źródeł. W praktyce są one opodatkowane łagodniej. W poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej występuje zróżnicowane podejście do opodatkowania dochodów ludności uzyskiwanych z depozytów bankowych i obligacji. Odmienne zasady opodatkowania tych dochodów spowodowały, szczególnie w warunkach tworzenia się jednolitego rynku europejskiego, nasilenie szkodliwej konkurencji podatkowej między krajami Unii. Jej konsekwencją stały się zakłócenia w funkcjonowaniu jednolitego rynku, które wywierają niepożądany wpływ na racjonalną alokację kapitału. Stąd też od kilkunastu lat podejmowane są próby harmonizacji zasad opodatkowania dochodów z oszczędności. Mimo postępu w tych pracach nie udało się osiągnąć porozumienia w tej sprawie. Jest to skutkiem przede wszystkim sprzeczności interesów krajów członkowskich. Nasilające się negatywne konsekwencje konkurencji podatkowej, szczególnie po wprowadzeniu jednolitej waluty euro, przyspieszą, jak się wydaje, proces harmonizacji rozwiązań w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności w Unii Europejskiej. Prace nad harmonizacją konstrukcji tego obciążenia prowadzone są także w ramach OECD. Polska nie jest obecnie zobowiązana do wprowadzenia opodatkowania dochodów z lokat bankowych i z obligacji. W przyszłości jednak taki podatek wydaje się niezbędny. Decydując się na jego stosowanie, trzeba kierować się dużą rozwagą w zakresie: terminu wprowadzenia podatku, wyłączenia części dochodów z oszczędności z tego obciążenia oraz wysokości stopy podatkowej.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję