Maciej Kuzmierkiewicz
Opcje korelacyjne

Opcje korelacyjne (ang. correlation options) - zwane też wieloczynnikowymi (ang. multifactor options) - generują dochód uwarunkowany kształtowaniem się cen co najmniej dwóch aktywów bazowych. Aktywa te należeć mogą do tej samej klasy lub różnych klas, na przykład akcji, obligacji, walut lub towarów. Opcje korelacyjne zyskały na znaczeniu dzięki umiędzynarodowieniu rynku finansowego. Integracja rynków narodowych doprowadziła do zdecydowanego zwiększenia wolumenu inwestycji poza granicami kraju; opcje korelacyjne stały się ważnymi instrumentami hedgingu i spekulacji na obcych rynkach.

Opcje korelacyjne dzieli się na opcje o pierwszym i drugim stopniu korelacji. Opcje o pierwszym stopniu korelacji (ang. first-order correlation options) mają więcej niż jeden instrument bazowy i ich ceny zależą bezpośrednio od współczynnika korelacji aktywów bazowych. Główne rodzaje egzotycznych opcji o pierwszym stopniu korelacji to opcje: koszykowe (ang. basket options), portfelowe (ang. portfolio options), zamiany (ang. exchange options), opcje na najlepszy/najgorszy z n instrumentów bazowych i gotówkę (ang. options on best/worst of n assets and cash), opcje na wartość ekstremalną (maksimum lub minimum) n instrumentów bazowych (ang. options on the maximum or minimum of n assets), opcje na rozpiętość (ang. spread options), na iloraz (ang. ratio options), na wyższą zyskowność (ang. outperformance options) oraz opcje z wieloma cenami realizacji (ang. multi-strike options).

Opcje o drugim stopniu korelacji (ang. second-order correlation options) bazują w gruncie rzeczy na jednym instrumencie pierwotnym, tyle że w samym już rozliczeniu opcji udział biorą dwie waluty, co wymaga uwzględnienia kursu walutowego jako drugiej zmiennej. Współzależność między kursem walutowym i instrumentem pierwotnym w znaczący sposób wpływa na cenę opcji i musi być uwzględniona w wycenie. Głównymi rodzajami egzotycznych opcji o drugim stopniu korelacji są opcje: flexo, beach, quanto oraz compo.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję