Jacek Kulawik
Interwencjonizm kredytowy w agrobiznesie w opiniach banków

Przesłanki, instrumenty, formy i skutki ingerencji władz publicznych w funkcjonowanie rolniczych i wiejskich rynków finansowych mogą być oceniane na różnych poziomach. W artykule skoncentrowano się wyłącznie na poglądach i opiniach banków, które zaangażowały się w programy kredytowe dla polskiego sektora rolno-żywnościowego. Informacje źródłowe zebrano za pomocą ankiet, które charakteryzują stan faktyczny mniej więcej z połowy 1998 r. Ogółem w ankietą objęto 63 banki spółdzielcze, 82 jednostki organizacyjne BGŻ i banki regionalne oraz 30 banków, głównie komercyjnych, które miały bezpośrednio podpisane umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przedmiotem szczegółowej analizy są najpierw przesłanki, cele i efekty interwencjonizmu kredytowego. Następnie spróbowano zestawić uproszczony bilans korzyści i kosztów banków w nim uczestniczących. W kolejnej części artykułu skomentowano główne aspekty oceny współpracy banków z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Całość rozważań zakończono analizą możliwości i uwarunkowań racjonalizacji dotychczasowej polityki interwencjonizmu kredytowego w agrobiznesie.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję