Małgorzata Łuniewska
Wpływ dywidentdy na podejmowanie decyzji inwestycyjnych

W artykule pokazano rolę i znaczenie dywidendy w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dywidenda, a właściwie dywidendowa stopa zwrotu w przypadku rynku rozwiniętego, jest szczególnie brana pod uwagę, ze względu na swą dużą wartość poznawczą. W Polsce, biorąc pod uwagę poziom rozwoju giełdy, nie ma ona jeszcze tak dużego znaczenia, ale może być wykorzystywana jako informacja dodatkowa pomocna w innych analizach giełdowych.

W artykule podjęto ponadto próbę wykorzystywania pewnych innych alternatyw, mających pomóc w podjęciu decyzji inwestycyjnych, na które z kolei ma wpływ dywidenda. Są to:
  • wskaźnik wypłacenia;
  • wskaźnik zatrzymania;
  • wskaźnik reinwestycji.
Mierniki te pozwalają także na określenie charakteru spółki, to znaczy czy spółka jest wzrostowa, czy dochodowa. Określenie rodzaju spółek zostało zaprezentowane na przykładzie Warszawskiej GPW. Charakter spółek jest istotny, gdyż inwestorzy, którzy są bardziej zainteresowani zyskiem, jaki mogą osiągnąć bezpośrednio z cen akcji, wybiorą spółki reinwestujące zysk. Pozostali, kierujący się chęcią uzyskiwania korzyści z wypłaty dywidendy, wybiorą spółki dochodowe.

Wnioski, które się nasuwają po przeprowadzonych badań, pozwalają stwierdzić, że podane miary, czyli dywidendowa stopa zwrotu oraz wskaźniki wypłacenia, zatrzymania i reinwestycji są niewątpliwie ważnymi miarami. Decyzje, które inwestor podejmuje na podstawie tych relacji, jak wspomniano, muszą być oparte na wielu innych analizach giełdowych, szczególnie zaś analizie fundamentalnej. Stosowanie się do zaleceń proponowanych w artykule jest odpowiednie w przypadku naszego rynku kapitałowego.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję