Tomasz Daras, Leszek Zienkowski, Zbigniew Żółkiewski
Zróżnicowanie dochodów i sfera ubóstwa w Polsce w latach 1993-2004

W artykule omówiono najnowsze badania ubóstwa i niedostatku dla Polski oraz przedstawiono szacunki autorów. Pokazują one, że w latach 1993-2004 nastąpił w Polsce wzrost zróżnicowania dochodów. Zwiększyła się rozpiętość między zarówno między najwyższymi dochodami (9. decyl) a medianą, wzrosła też relacja dochodów najniższych (1. i 2. decyl) w stosunku do mediany, przy czym nieco silniejszy wzrost nastąpił w górnej części rozkładu. Jednocześnie w analizowanym okresie obniżył się istotnie łączny zasięg ubóstwa i głębokiego niedostatku, a więc odsetek gospodarstw domowych żyjących w ubóstwie i głębokim niedostatku). Ponadto regularnie obniżał się zasięg skrajnego ubóstwa. Porównując 2004 r. z rokiem 1993, można zatem mówić o zmniejszeniu łącznego zasięgu ubóstwa i niedostatku w latach transformacji gospodarczej 1993-2004 i bez mała eliminacji skrajnego ubóstwa. W latach 2002-2004 obserwuje się polepszenie wskaźników zasięgu ubóstwa i niedostatku dla całej populacji gospodarstw domowych.

Słowa kluczowe: nierówności dochodowe, ubóstwo.

  Tomasz Daras, Leszek Zienkowski, Zbigniew Żółkiewski, Zróżnicowanie dochodów i sfera ubóstwa w Polsce w latach 1993-2004 - plik pdf; (949 KB)
Copyright © 1998-2017 Narodowy Bank Polski. All rights reserved.
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję